Česká Lípa

Peklo - chráněná bledule jarní


Peklo

Českolipské PEKLO je národní přírodní památkou. Jeho návštěvník prochází hlubokým údolím Robečského potoka, který se věky zařezává do pískovcového podloží, ve kterém vymodeloval bizarní tvary skal. Území je především ceněno z biologického hlediska jako lokalita bohatá na ohrožené druhy rostlin (bledule jarní, prvosenka vyšší, stulík žlutý...) a živočichů (výr velký, ledňáček říční, skorec vodní...) Zhruba dvaapůlkilometrová procházka údolím je velmi příjemná a nenáročná. Pro ty zdatnější ji lze doplnit celou řadou navazujících zajímavostí.

Procházka Pekelským údolím

klikněte pro zvětšení:

 • Start a cíl: Smetanovo nábřeží
 • Trasa: Pěší, nenáročná s malým převýšením
 • Délka: nejkratší varianta (červená) 9 km (3 hod.)

Procházka je navržena pro středně zdatné turisty, kteří se mohou na konci NPP rozhodnout pro další poznávací trasu. Časově výhodnější je dojet vlakem z hlavního nádraží Česká Lípa do Zahrádek a absolvovat trasu po červené značce (shodné s turistickým značením) opačným směrem. My zahajujeme hlavní trasu v České Lípě u kostela sv. Máří Magdaleny (most přes řeku), kde stojí i dvě památné lípy. Ulicí zvanou „Smetanovo nábřeží“ se vydáme souběžně s řekou Ploučnicí stále rovně, podejdeme železniční most a pokračujeme až k příčné ulici zvané „U Brodu“. Zde zabočíme doleva a na hlavní ulici (Dubická) opět doprava. Před městskými jatky zabočíme vlevo a dáme se cestou lemovanou stromořadím (Svojsíkova stezka, U Jatek), až dojdeme k okružní silnici. Tu přejdeme a mírně vpravo pokračujeme na stezku vedoucí lesem až k pomníku padlým 2. Zde opět zabočíme vpravo podél lesa (nikoliv cestou směřující do Dubice) a brzy narazíme na červenou značku. Vlevo už se nám naskýtají zajímavě upravené skály z dřívějšího osídlení. Pokračujeme dále až ke vstupní brance NPP, kde začíná také Naučná stezka (informační tabule, či tištěný průvodce s čísly na trase). Cesta se svažuje k nivě Robečského potoka, a proto vede po dřevěném chodníčku. Z obou stran nás postupně obstoupí pískovcové stěny a my sledujeme podle ročního období okolní květenu 13 i rozmanitý prales v soutěsce. Vycházku Peklem lze doporučit s vyšší opatrností i v zimě. Na cestě jsou i různé průlezy, skalní tunely a samozřejmě lávky (pozor - nejchoulostivější objekty). Je zde stále co fotografovat. Zhruba uprostřed trasy se nachází stavení 4, kde přebýval známý disident Ladislav Lis, který zde má také pamětní desku. Nahoře na skále jsou zbytky ostrožného hradu Zahrádky. My pokračujeme dále údolím a všímáme si například skalního obydlí s vytesanými okny. V místě, kde se mezi protějšími skalami zdvihá v průrvě stará cesta, stál vlevo na skále hrad Frýdlant (dnes už jenom známky terénních úprav). Poté docházíme k mlýnu, kde opět přejdeme Robečský potok a napojíme se na silničku z Karby do Kvítkova. Karba 5 je pozoruhodná skalní osada, kde dodnes pulzuje život.

 • ČERVENÁ
  Zájemci mohou přímo odtud vystoupat nahoru k vlakovému nádraží

 • ZELENÁ, celková délka 16 km (4,5 hod)
  Ti, kteří se chtějí vrátit nejkratší cestou pěšky, mohou v Karbě 5 zabočit doleva, přejít údolí (železnice ho přetíná 209 m dlouhým a 24 m vysokým mostem – technická památka) a prokličkovat mezi roztomilými chaloupkami vzhůru do lesa a podél železniční tratě až na rozcestí (vpravo Ramš, vlevo Nové Dvory). Nové Dvory jsou na 20 minutovou zastávku. Postupně rekonstruovaný zámecký statek skrývá za zadním traktem pozůstatky hradu Zahrádky s krásným vyhlídkovým altánem 8 do Pekelského údolí. Z rozcestí je pak možno pokračovat dále podél tratě až do Sosnové. Odbočíme-li vlevo už na kraji vesnice, zkrátíme si cestu na silnici procházející obcí vlevo do lesa stále rovně až k pomníku padlým 2, odkud už známe cestu do České Lípy.

 • MODRÁ, celková délka 11 km (3,5 hod)
  Ti, kteří chtějí vidět další zahrádecké zajímavosti, projdou rovně Karbou 5 a vydají se strmou cestou pod viadukt a až na vrchu dojdou k silnici Zahrádky – Litoměřice (15). Vzápětí lze odbočit na vyhlídkovou cestu mezi rodinnými domky. Chvílemi se dotýká zámeckých hradeb a potom klesá kolem restaurace k silnici Holany - Česká Lípa. Ze spojky je to už jenom kousek k zámku Zahrádky 6. Ten sice vyhořel a renovuje se, ale park s mnoha druhy vzácných stromů je stále kouzelný. Ze zámku se vydáme do podzámčí (kolem hospody U Dlabačů vedou dolů schody), projdeme kolem dosud fungující skalní prodejny a vydáme se k lávce přetínající Robečský potok. Cesta vedoucí kolem pravého břehu potoka je opět lemovaná rodinnými domky a pohled z ní směřuje na starou zástavbu nádherných roubenek posazených do svahu. Vyjdeme na hlavní silnici nad hrází Novozámeckého rybníka, přesuneme se doprava k restauraci Pošta 7 a odtud dolů k hráznímu domku, stavidlu a ke 175 metrovému obtokovému kanálu ve skále. Je zde také zastávka autobusů, odkud se můžeme vrátit zpět do České Lípy.

 • FIALOVÁ, celková délka 18 km (5,5 hod)
  Ti, kteří chtějí pokračovat v pekelských zajímavostech, odbočí před Karbou 5 vpravo po prudké úvozové cestě na Kvítkov. Minou hájovnu i odbočku k pozůstatkům hradu Frýdlant, projdou lesem a vyjdou v Kvítkově před malou hospůdkou pod kostelem 9, kde se mohou posilnit. Z Kvítkova vyrazíme směrem na východ ke skalnímu vstupu do Pekla. Silnička končí v malé osadě a dále pokračuje už jen stezka mezi ploty na vyhlídku 10.Potom sejdeme po kamenných Pekelských schodech 11 do luk kolem Robče. Od skalní stěny míříme přes malý statek do Dubice a dále podél silnice směrem na Českou Lípu. Za rybníkem zahneme vlevo podél břehu 12 až k místní silnici. Tu přejdeme a pokračujeme kolmo k toku Ploučnice kolem vilky přes můstek k řece. Cesta vede vpravo podél břehu řeky. Vlevo naproti míjíme kolonii zahrádek a vpravo zadní trakty podniků průmyslové zóny. U lávky se dáme vpravo kolem bývalé prádelny a dostáváme se na silnici vedoucí pod viadukt k Smetanovu nábřeží.

Další zdroje informací

NPP Pekelské údolí

Zámek Zahrádky

Hrad Zahrádky

Hrad Frýdlant

« zpět na přehled tipů pro pěší výlety