Česká Lípa

Česká Lípa – Náměstí T. G. Masaryka

Česká Lípa » Kam za kulturou

Česká Lípa – město, které žije!

V průběhu celého roku si mohou občané i návštěvníci vybrat z bohaté nabídky kulturních i společenských akcí, kterou jim připravuje městem založená kulturní organizace – Kultura Česká Lípa. Kromě svých základních činností, jako je pořádání koncertů, festivalů a divadelních představení, zajišťuje také správu městského kina, Jiráskova divadla.
V roce 2011 vznikla nová příspěvková organizace s názvem Lipý Česká Lípa, pod jejíž správu spadá vodní hrad Lipý a nově otevřené návštěvnické a poradenské Centrum textilního tisku s expozicí textilu doplněnou o interaktivní prvky.

Na kulturním a společenském životě ve městě má svůj podíl také Vlastivědné muzeum a galerie, Akademie Jana Amose Komenského a v neposlední řadě pak také městská knihovna. Rovněž na děti a mládež je pamatováno. Své zájmy a dovednosti mohou rozvíjet a zdokonalovat v Základní umělecké škole či v Domě dětí a mládeže Libertin.

Jiráskovo divadlo

Vlastivědné muzeum a galerie

každoroční městské slavnosti

každoroční festival hudby

Městská knihovna

Mažoretky

Dům dětí a mládeže

Centrum textilního tisku