Česká Lípa

Česká Lípa – Náměstí T. G. Masaryka

Česká Lípa » Kam za kulturou » Akademie J.A.Komenského

Akademie J.A.Komenského

Akademie Jana Amose Komenského je vzdělávací organizací, jejímž základním posláním je podílet se na rozvoji a realizaci celoživotního vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí.
Akademie Jana Amose Komenského v rámci svého statutu plní nejen funkci vzdělávacího zařízení určeného pro profesní přípravu posluchačů, ale snaží se poskytovat i služby v oblasti "malé kultury". Jedná se o řadu přednášek z různých oblastí (umění, historie, sociologie aj.), které jsou určeny občanům všech věkových kategorií.
Akademie Jana Amose Komenského rozvíjí i zahraniční spolupráci s podobnými organizacemi v Evropě.
Více informací o A... »